Letní měsíce nás zaskočily nadměrnou vlhkostí, která zasáhla především nově budovanou expozici bezmotorového létání, ačkoli se na jaře podařilo instalovat většinu tištěných materiálů a z kraje léta si Jarda vymodeloval budoucí letiště, o prázdninách se uprostřed této plochy vyskytlo jezero. Naštěstí pomohla obec Lichkov a zapůjčením 2kusů odvlhčovačů se podařilo uvést podzemí do přijatelného stavu. Expozice tedy čeká na dokončení okapu nad výstavní plochou.

 

letectvi letectvi

Pokračovala rovněž obnova překážky, nejprve nainstalováním 2maket ocelových jehel, posléze vybagrováním překážky ukryté pod příjezdovou cestou a osazením ještě jednoho kousku. Materiál se podařilo získat s přispěním fy.TRIDO, jeho konečné zpracování však muselo nějaký čas počkat .

Terénní úpravy provedl osvědčený bagrista od pana Málka, z příspěvků návštěvníků byla rovněž upravena příjezdová cesta a zasypány nejhorší jámy v parkovišti.

 

jehla prekazka prekazka jehla po bagru 3.jehla

 

Dobře utajovaná šikovnost Stresa opět vystrčila růžky a expozice obrněných vozidel byla rozšířena o videoprojekci. 

Zpracování filmových dokumentů obstaral Jarda

 projekce projekce

Kompletní osádka a především předpokládaná dlouhodobá přítomnost alespoň některých členů osádky na objektu umožnila předzásobení palivem i na další sezónu.  Okolí objektu se opět o něco přiblížilo stavu před 70 lety, především díky zapůjčení nezbytných technický prostředků od JSDH Lichkov. 

kácení kaceni kaceni

 

Značných změn doznala i druhá nejstarší expozice, opevnění. Její podstatná část byla zrušena již před tradiční historickou ukázkou , kdy si mohli návštěvníci na nově zbudované nástěnce prohlédnout  letecké snímky prostoru Bouda - Adam z roku 1946.

Jako první byla zrušena expozice objektu R-S-65 ( jistě se p.Parishovi uleví, když nebude několikrát denně zmiňován) a nahrazena rozsáhlejší plochou zobrazující historii - i velmi nedávnou - objektů K-S-31 a K-S-32. Po sejmutí historických leteckých snímků, byla dobudována výstavní plocha, kam byly přemístěny modely lehkého opevnění a cvičných objektů, které po dodání nové - velkoformátové mapy podají návštěvníků komplexní představu, jak měla být Republika Československá hájena.

historie historie historie

opevneni opevneni opevneni opevneni

Podzimní práce, především poslední posekání okolí objektu velmi usnadnila nově zakoupená benzinová sekačka, na kterou opět přispěli návštěvníci. Nezbývá než doufat, že v příštím roce tráva poroste výrazně pomaleji neb tu posekanou již není kam dávat. Vyčistily se opětovně diamantové příkopy a poslední prací před "vánoci" bylo ořezání zvonu od přebytečných výstupků. 

zvon 2 zvon 2 zvon 2

 

 

jak bude otevřeno Vojenské muzeum Lichkov v roce 2009 naleznete zde