Termíny otevření muzea v roce 2018

 

17.-19.8.

společný víkend muzeí KPO

Tradiční srpnové historické ukázky tentokrát naváží na projekt Roty Nazdar "hraničáři republice"

připomeneme si výcvik jednotek čs. branné moci před Mnichovskou dohodou a 

následný výcvik ve Velké Británii, kde mohli pokračovat v boji proti nepříteli... 

 

 

22.-23.9.

společný víkend muzeí KPO

 

27.-28.10.

společný víkend muzeí KPO

 

17.-18.11.

pracovní akce - ukončení sezony

 

termíny pracovních akcí jsou průběžně doplňovány

 muzeum je otevřeno 

v pátek nebo před volným dnem od cca.16hod

o víkendu od 9 hod do 19hod, v neděli se uzavírá cca.v 16hod 

 Důrazně žádáme návštěvníky, aby se nedožadovali vstupu před 9hod ranní