Termíny otevření muzea v roce 2017

   16.8. - 

muzeum otevřeno veřejnosti

19.8.

tradiční historické ukázky

viz. úvodní strana

-  23.8.

muzeum otevřeno veřejnosti

 

 

 

termíny pracovních akcí jsou průběžně doplňovány

 muzeum je otevřeno 

v pátek nebo před volným dnem od cca.16hod

o víkendu od 9 hod do 19hod, v neděli se uzavírá cca.v 16hod 

 Důrazně žádáme návštěvníky, aby se nedožadovali vstupu před 9hod ranní