Štěstí přeje připraveným

 

Během naší přítomnost o prvním prázdninovém víkendu proběhlo v areálu Vojenského muzea Lichkov cvičení SDH Lichkov. 

Tématem cvičení bylo zdolání mimořádné události - požáru, vzniklého závadou na elektroinstalaci a vyhledání osoby v objektu.

 

Jednotka se na místo dostavila v neuvěřitelném čase od telefonátu na linku 112.

Rozvinutí hasebních prostředků bylo již komplikováno dýmem, který byl oproti plánu obohacen slzným plynem. 

Použití tohoto se plně projevilo u jednotky č.1, kde byl jeden z členů i přes nasazený dýchací přístroj zasažen a jednotka jej musela také zachránit z objektu.

cviceni cviceni cviceni cviceni 

cviceni cviceni cviceni cviceni 

 cviceni  cviceni cviceni cviceni cviceni

 

   

 

 

Závěrem snad jen " Abychom to nikdy nepotřebovali doopravdy ! "

 

../../images/cviceni.rtf

 

jak bude otevřeno Vojenské muzeum Lichkov v roce 2008 naleznete zde