Vojenské muzeum Lichkov se roce 2006 poprvé otevřelo návštěvníkům 15.dubna. Samozřejmě bylo nutné celý objekt i expozice na toto připravit, především proto, že svátek práce oslavíme v rámci "setkání muzeí v Mladkově"

Na této akci nás nemile zaskočilo počasí, kdy zima dala jasně najevo, že se ještě nehodlá vzdát své vlády a příjemně naopak obsluha v Restauraci u Bohouše. 

 

úklid úklid sníh na Adamu

Rekonstrukční činnost byla letos zaměřena především na objekt K-S-31, kde jsme částečně pokročili v rekonstrukci studny a to osazením výpažnice a dobetonováním části odstřeleného dna. Další jarní činností bylo vyčištění zarostlé žabí klapky a dobetonování soklu pod nádrže s vodou.

studna žabi klapka zabi klapka betonaz soklu betonaz soklu betonaz soklu

S nastupujícím létem, které bylo letos poměrně slušné se samozřejmě blížil i termín naší akce, tentokrát pod názvem "Čechoslováci v Lichkově" . Bylo tedy třeba připravit patřičný komfort návštěvníkům, kteří nám loni zbytečně klopýtali a to již cestou do stánku s občerstvením. Těžká technika byla samozřejmě využita i na zkrášlení okolí objektu K-S-31

parkoviste parkoviste zahoz 

Se začátkem prázdnin k nám opět zavítala část Roty Nazdar, aby provedli svůj tradiční výstup na Kralický sněžník. Po namáhavém přechodu Orlických hor až do Lichkova dorazila pouze hrstka. O celkové vyčerpanosti svědčilo, že se i Stýblo nechal odvézt z Mladkova k objektu. Tak trochu tím předznamenal i celý další výlet. Po ošetření všech puchýřů, na což padla Bartova lékárnička, jsme samozřejmě vyrazili do lichkovské Restaurace U nádraží, kde se nám obsluha věnovala až do brzkých ranních hodin.

V dopoledních hodinách se tedy turisté nechali dopravit do Králík, odkud pokračovali autobusem na Malou moravu. 

Další část cesty již zdolali pěšky, včetně přenocování pod Kralickým sněžníkem.

S obědem jsme byli se Stresem vyburcováni, abychom výpravu zachránili z vesničky Stříbrnice, což je co by kamenem dohodil, ovšem vzdušnou čarou...

Celková vyčerpanost ovšem opadla hned poté, co jsme skupinu seznámili s večerním programem, kdy se v sále OB Lichkov konala oslava 60.let založení TJ Tatran Lichkov.

 

pod sneznikem pod sneznikem v Lichkove v Lichkove 

 

Další akcí byla, opět ve spolupráci s Rotou Nazdar, ukázka výcviku Čs. obrněné brigády ve Velké Britanii

 

jak bude otevřeno Vojenské muzeum Lichkov v roce 2006 naleznete zde