Ačkoli první zimní měsíce dávaly naději na rychlé pokračování započatých činností, únorová sněhová nadílka dala jasně najevo, že zima přeci jen bude. Jako každoročně jsme využili nabídky velitele a prozkoumali Rokytnický úsek, tentokrát pod záplavou sněhu. Celý text je možné nalézt na  http://forum.opevneni.cz/ , v sekci Cestopisy.

hory hory 

Letos jsme také využili nabídky prezentovat ForteG a VML na tradiční Modelmanii, která se ovšem nekonala v krytu metra, ale v základní škole v Měcholupech. Přes značný počet návštěvníků, nebyl náš stánek příliš obležen, ale i tak lze akci považovat za úspěšnou.

Po dlouhé době jsme se také věnovali badatelské činnosti a navštívili VHÚ na Žižkově, kde jsme s pomocí pana Franceva zdokumentovali samopal UD, jehož torzo nám minulý rok zanechal jeden z návštěvníků. 

Jestli tedy Jeník nepoztrácel některé součásti, je možné, že již letos jej uvidíte v některé z expozic. 

UD UD

Počátkem března jsme se vrhli na výrobu dveří pro objekt K-31, kde nám s přesnými výrobky velmi pomohla fa.Attl s.r.o. , tímto děkuji ekonomickému řediteli, že nám dovolil zneužít jejich strojní park.

Za základ dveří bylo použito mediálně známé křídlo, které v roce 2002 nevydrželo nápor vod valících se do stanice Palmovka a spolu s rámem se zastavilo až o napájecí kolejnici. 

Při vlastní výrobě došlo k malé chybě, takže jsme málem vyrobili druhé dveře pro K-32. Naštěstí konzultace s Lexikonem vše uvedla včas na pravou míru.

dvere dvere

Velikonoce byly první akcí ForteGu, kdy se opět pokračovalo v rekonstrukci objektů.

Páteční příjezd byl jako obyčejně o několik minut opožděn a ještě navíc nás čekala sněhová nadílka, která sice z 1m poněkud poklesla, ale i tak jsme se hodinu zdrželi prohazováním cesty. Objekt nás přivítal velmi nepřátelskou teplotou -2°C a ani kamna nechtěla příliš táhnout.

V sobotu došlo k provizornímu propojení objektů elektřinou a poté již byly zahájeny vlastní osazovací práce. Dveře nás překvapily svou šířkou, která byla ve spodní části o 2mm větší než by bylo vhodné. Po malé úpravě flexou však již plně slouží svému účelu. Zároveň byla osazena mříž a přivařeny její úchyty, snad ji nepotká osud té první !  

Sobotní počasí bylo velmi nepříznivé, o jaru se nedalo ani hovořit. Naštěstí již v dopoledních hodinách kamna pochopila, co je jejich úkolem a dokázala vyhnat teplotu k snesitelnějším 15°C. Vymrzlí a promáčení jsme se tedy vydali za teplem lichkovské restaurace U Nádraží, kde se konala tradiční velikonoční diskotéka.

 skladani dvere mriz

Nedělní den nás o hodinu dřív přivítal sluncem a opravdovým jarem, sníh z louky mizel před očima a tak jsme se opět vrhli do 31, tentokrát na instalaci osvětlení. Příjemnou společnost nám dělal nově zakoupený propanbutanový fukar, který nám po krátké době umožnil odložit teplé svršky. Rovněž tak kabely ztratily svou nepohyblivost a jejich rozmisťování v prostoru  bylo podstatně jednodušší.

kabelaz zapojeno osvetleno

Během pondělí bylo instalováno osvětlení i v podzemní části objektu, zároveň byl osazen i rozvaděč, který se posléze stane velínem celého objektu. V brzkých odpoledních hodinách nás všichni studenti opustili, tedy jsme si s velitelem sbalili kabel opět sami a vydali se ke starostovi opláchnout auto od nánosů bahna, které na louce vystřídalo sníh. Jako již tradičně jsme lehce před půlnocí dorazili k domovu...

 

 

V polovině dubna jsme využili krásného počasí a při pracovní akci pokročili v rekonstrukci objektu K-31, především dobetonováním chybějících schodů. Zde jsme si po dlouhé době vyzkoušeli, jaké je stěhování materiálu zalomenou chodbičkou. Zbytek osádky se potom věnoval okolí objektu, kde došlo k vyklučení náletů a připravení několika hromad, které se po částečném proschnutí změní v teplo a světlo.

schodiste salovani salung betonaz stehovani

 

kroviny kroviny kroviny hromada hromada

K tomuto došlo o prvním společném víkendu muzeí KPO, kdy spolu s čarodějnicemi shořely i připravené hromady. Také byly doinstalovány expozice a očekávali jsme nápor návštěvníků. Celkem pěkné počasí nám jich i několik přivábilo, někteří se však pokoušeli o prohlídku i v časných ranních hodinách. Trochu volného času jsme věnovali i návštěvě objektu K - 37, kde jsme se mohli pokochat místností s OMS, která se již velmi podobá své dobově předchůdkyni.

 spaleno K-31

 

jak bude otevřeno Vojenské muzeum Lichkov v roce 2005 naleznete zde