Při zářiovém společném víkendu muzeí KPO jsme očekávali nezájem návštěvníků, byli jsme však příjemně překvapeni. Především díky Lišákovi jsme rozšířili naší sbírku zbraní a tak jsme mohli nový exponát presentovat v expozici Čs.vojáků na západní frontě. Také jsme se věnovali zabezpečení objektu a především osádky na zimu, došlo tedy k částečnému odlesnění původní protitankové překážky a napojení nového betonu s původním na ochranném uchu zvonu, zatímco Lišák se plně věnoval návštěvníkům.

betonaz hotovo 

Poslední říjnový týden, který byl obohacen jedním volným dnem navíc, jsme prováděli více než běžnou údržbu. Úplné vyčištění diamantových příkopů před nastávající zimou provedli Doktor s Krtkem. Protože počasí bylo více než pěkné, stihlo se i natření posledních částí betonu na zvonovém uchu. Byly zahájeny práce na instalaci vzduchotechniky v podzemí a došlo i na další pokus o dočištění jímky OMS.

cisteni diamantaku nater vzduchotechnika vzduchotechnika OMS nater

Největší překvapení nás však čekalo 26.10., kdy na pole k objektu začaly najíždět kamiony s neznámým materiálem, kterážto činnost byla korunována dosednutím vrtulníku Mi-8 tamtéž. Toto samozřejmě zaujalo i značné množství projíždějících a tedy návštěvnost prudce stoupla. Na druhý den již počasí nebylo natolik příznivé a drobný déšť nedával naději na zahájení letového provozu, rovněž tak návštěvnost poklesla. V nastálém "volnu" se tedy chlapci jali rozštípat připravené zásoby dřeva a následně jím zaplnit objekt.

kamiony vrtulnik drevo

Ve sváteční den se také podařilo - i za cenu částečné destrukce - zprovoznit dosud nefunkční odtok z naší ubikace, snad tedy dojde k postupnému vysychání dosud provlhlé stěny a to i v podzemí.

Vrcholem dne ovšem bylo pozvání pilota vrtulníku na poslední let nad okolními kopci, při kterém se podařilo získat snímky okolní pevnostní linie, samotné obce Lichkov a především díky průletům nad objektem i vynikající letecké snímky Vojenského muzea Lichkov.

 

gula gula Lichkov VML ForteG

31.října se ve večerních hodinách konalo setkání  provozovatelů muzeí se zástupci obcí, na které nás sezval starosta Králík Mgr.Krabec. Bylo opětovně shledáno, že i přes určitý posun ze strany AČR, dosud situace není pro provozovatele úspěšně vyřešena a zároveň došlo k vyjasnění postojů zástupců obcí k problematice opevnění spadajících do jejich katastrů.        

Poslední víkendový den jsme se na upozornění starousedlíků vydali do blízkého lesíka a tam následně zachránili 3oký ocásek, který byl vylomen z betonového lože a zasypán zeminou natolik, že z něj bylo viditelné pouze 1 oko.

Kraliky ocasek ocasek

Poslední letošní akce proběhla o víkendu 12.-14.11.2004, kdy jsme odváželi poslední součásti expozic a samozřejmě neopomněli oslavit betonové Vánoce. I přes typicky zimní počasí jsme ještě provedli základní průzkum objektu LO vz.36 na blízkém Čiháku, tento by měl již příští rok obohatit nabídku ForteG models v měřítku 1:35 a na zpáteční cestě ještě navštívit objekty K38 a 37.

V neděli jsme se starostou obce provedli prohlídku objektů, které se nachází na katastru obce a to s ohledem na předpokládané zabezpečení a označení informačními cedulemi. 

LO vz.36 Vanoce pruzkum 

jak bude otevřeno Vojenské muzeum Lichkov v roce 2005 naleznete zde