V polovině července jsme se opět sešli na objektu, tentokrát jsme však vyjímečně neprováděli žádné rekonstrukční práce, nýbrž společně oslavili vstup našeho velitele do jeho dalšího desetiletí.

Krom předání darů, z nichž některé byly více než praktické se samozřejmě grilovalo a závěrem i tančilo.

Presto nás svou návštěvou poctilo i nezanedbatelné množství návštěvníků, kteří byli  před prohlídkou poctěni dortem, případně i jinými lahůdkami.  

dort tanec

 

Srpen byl již opět věnován rekonstrukci a díky příznivému počasí jsme mohli poněkud urychlit časový harmonogram prací na dokončení zvonového ucha. Po nákupu v Pardubické podnikové prodejně byl proveden první nátěr Penetralem ALP. Ačkoli nám počasí neobyčejně přálo, přesto po dokončení druhého nátěru vrchní plochy začalo nepříjemně pršet. Tím se zároveň prověřila kvalita nátěru, který toto přestál bez úhony.

Velmi plodný byl rovněž Lišák, který rozšířil služby pro cykloturisty a to dovezením stojanu na kola, který byl ihned odzkoušen a přijat s povděkem.

 

penetrovani stojan finale    

 

 

Zatím poslední předCihelnovou akci jsme věnovali dokončení expozic Čsl.armády a rovněž tak finálnímu nátěru zvonového ucha, tentokrát Renolakem ALN opět z produkce Pardubického Parama.

Podle posledních informací starosty obce došlo k finálnímu zkrášlení ploch okolo objektu, bylo tedy nově posekáno parkoviště a očištěna obvodová překážka.

Můžeme tedy říci, že na Den sil podpory a výcviku, Cihelna 2004 jsme připraveni.  

 

jak bude otevřeno Vojenské muzeum Lichkov naleznete zde, průběžně jsou doplňována data pracovních akcí.