LT vz. 35

Lehký tank vz. 35 byl ve své době jedním z nejlepších tanků na světě. Od roku 1935 – 1940 bylo vyrobeno 436 těchto tanků, pro Československou armádu bylo určeno 298 tanků, zbytek byl na export. Na výrobě se stejným dílem podílely Škoda Plzeň a ČKD Praha. Tanky s evidenčními čísly 13666-13720, 13818-13914 vyrobila Škoda Plzeň. Tanky s evidenčními čísly 13721-13817, 13915- 13966 byly vyrobeny v ČKD Praha. Do výzbroje byl také přijat Škodovácký prototyp s evidenčním číslem 13620.

 

Československé tanky měly standardní tříbarevnou kamufláž, jednotlivé stroje se však od sebe lišily rozmístěním barevných polí (co kus to originál).

LT vz. 35 byly bojově nasazeny při potlačení povstání v Sudetech v roce 1938 a dále se účastnily bojů v roce 1939 na jižním Slovensku proti Maďarům.

Němci po okupaci zabavili 244 tanků, které ihned zařadili do své výzbroje pod označením PzKpfw35(t). 52 tanků zůstalo Slovensku a dva tanky ukořistilo během bojů Maďarsko. Wehrmachtem byly PzKpfw35(t) bojově nasazeny v první linii při útoku na Polsko, Francii a v počátečních fázi útoku na Sovětský svaz.

VÝZBROJ

3,7 dělo Škoda vz.34 A-3)

2 těžké kulomety ZB vz.37

OSÁDKA 3
PANCÉŘOVÁNÍ 8-25 mm
RYCHLOST 34 km/h
EXPORT

126 Rumunsko

  10 Bulharsko