První model Čs.těžkého opevnění na stránkách ForteGu

ZDE

modely LO vz.36
36A 
36B
36C
36E

Československé lehké opevnění

První lehké objekty určené pro obranu hranic, byly vybudovány v letech 1933-1935 na pravém břehu Dunaje, jižně od Bratislavy. Jednalo se o devět atypických objektů, vyzbrojených kulomety. V roce 1937 byly pevnůstky rekonstruovány a staly se součástí nového opevnění Petržalky.

Od roku 1936 byly budovány nové lehké objekty LO vz. 36, konstrukce těchto objektů vycházela z francouzského opevnění. Vnitřek pevnůstky byl tvořen jednou střeleckou místností, ve které se nacházely střílny pro jeden až tři kulomety. Tyto objekty měly být vyzbrojeny lehkými kulomety vz. 26, nebo těžkými kulomety vz. 24, zbraně měly být umístěny na dřevěných stolcích pod střílnami, ve svých polních lafetách. Lehké objekty vz. 36 byly stavěny převážně na místech s dobrým výhledem odkud mohly vést dalekou čelní palbu. Nevýhodou těchto pevnůstek bylo, že jim chybělo vzájemné krytí. Celkem bylo vybudováno 864 LO vz. 36.

Od roku 1937 začaly být budovány nové lehké objekty označené jako LO vz. 37, byly řešeny v pěti základních typech A-E. Objekty se vzájemně kryly, vytvářely palebné přehrady. Díky této nové konstrukci bylo možné vybudovat obranou linii jen z lehkých objektů. Tyto pevnůstky měly být vyzbrojeny lehkými kulomety vz. 26, těžkými kulomety vz. 24 a vz. 37 a dále v budoucnu kulometnými pistolemi a protitankovými puškami. Tato výzbroj byla umístěna v celolitinových střílnách. Slabinou objektů lehkého opevnění byla nedostatečná protitanková obrana, proto byly vyvinuty objekty pro polní protitankové kanóny vz.34 a vz. 37, označeny LO vz. 37 ve třech verzích F-H. Vybudován byl pouze jeden LO vz. 37 G a jeden LO vz. 37 H. V vznikly i další modernější verze těchto pevnůstek označeny jako K1-K5, ale ani jedna postavena nebyla.

modely LO vz.37
37A
37B
37C
37C-180
37D
37E
ostatní 
 
výzbroj