Lehké objekty vz. 37 F,G,H a dále objekty K1,K2,K3,K4
  určené pro kanón proti útočné vozbě budou zpracovány později.