Ve dnech 28.-30.září 2001, jsme pokračovali v rekonstrukci objektu a to čištěním a následným zakrytím studny, neboť nám z ní stoupala vlhkost do celého objektu. Bohužel po vyvození všech sutin, jsme zjistili, že vrt je zasypán a voda která ve studni stojí podtéká pod základovou deskou.   

čištění studny čištění studny pauza při čištění

Na objekt K-S-31 byla osazena mříž a objekt byl tímto zabezpečen nejen proti nenechavcům, ale i náhodným návštěvníkům, neboť má odstřelené schodiště !!!

     Konečně jsem také uvedl do provozu rozvaděč nainstalovaný v naší místnosti, neboť výkon centrály nám neumožňuje osvítit všechny expozice a podzemí zároveň. Závěrečné dočištění studny již proběhlo při baterkách, neboť nám došel benzín.

prozatimní osvětlení 

   Mimořádný výlet na objekt nás čekal bohužel v neděli 7.10.2001, kdy jsme byli našimi gladiátory upozorněni na vloupání do objektu. Ještě v noci jsme tedy zajistili maketu střílny pomocí plechů, což fotogeničnosti objektu příliš neprospělo. 

Děkujeme tímto chlapcům Bárnetovým  ,že 2 000Kč padlo za benzín úplně na ...

 

Ve dnech 26.- 28.10.2001 bylo muzeum samozřejmě otevřeno, tentokrát jsme navíc, k již stálým výstavám Čsl. tanky a zbraň G, přidali ještě výstavu  Naši v poušti   věnovanou působení čsl. jednotek po boku Britské armády.

naši v poušti

Pokračovalo vyklízení podzemí od sutin a také umytí stěn po "tábornických" pokusech některých předchozích návštěvníků. Naši gladiátoři, tentokrát pod kritickým dohledem samotného velitele objektu, zabetonovali zvonovou šachtu na K-S-31 a opravili povrch betonu na šachtě zvonu K-S-32

mytí podzemí to je pane rozdíl ...

Ačkoli nedělní počasí stálo vysloveně za ... , počet návštěvníků dosáhl celkem 50 platících zájemců.

podzimni idyla

Děkujeme tímto také kolegům z OP-S-18, že za nás zaskočili u výkladu Čs.opevnění, když jsme byli v podzemí.