Ve dnech 5.-8.května 2001, byla rekonstrukce slavnostně zahájena, a to instalací makety střílny L1, do stávajícího průlezu do objektu. Při této činnosti, jsme hned ráno probudili skupinku "návštěvníků" ubytovaných v levé střelecké místnosti. Střílna byla opět svařena u mne v garáži a mohl jsem konstatovat, že ze všech ( N,M ) je nejsnazší. 

svařená L1 betonáž a výsledek

    Hned z počátku jsme ocenili výhodu umístění objektu na obecním pozemku, především s ohledem na dopravu materiálu pro nezbytné stavební práce. Traktor s pískem přijede až před objekt... !!!

starosta Lichkova vchod

Naším cílem bylo původně i vybourání zabetonovaného vchodu do objektu, o kvalitě provedení svědčilo i to, že se jím dosud nikdo neproboural, ale při pohledu zevnitř, to vypadalo na klasickou příčku, zvenku dolitou betonem. Bohužel 3!!! hodinový pokus se sekáčkem a palicí skončil probouráním "kukátka" a následným zjištěním, že síla betonu dosahuje od 30cm do 53cm betonu. Značně zklamáni odjíždíme se střílnou v kufru objet alespoň okolní muzea a trošku si spravit náladu. Ještě že alespoň Wariňáček částečně vybral diamaňtáky, jinak prodloužený víkend skončil pouhým zabetonováním makety střílny L1! 

V úterý tedy ještě vytrhujeme starostu od svátečního oběda a narychlo domlouváme zajištění kompresoru se sbíječkou. Poté již odvážíme nářadí na 65 a odjíždíme k domovu.

Další rekonstrukční práce, tentokrát "pouze" vybourání mříže, proběhly 18.-20. května 2001. Nebude se příliš rozepisovat o tom, jak tvor kancelářský stráví 9hod. se sbíječkou v ruce, jako vždy nepřijet v závěru bagr Trnčák, tak jsme to asi nedokázali !!!

zazděná mříž vchod zvenku se sbíječkou uvnitř radostný pohled ven vyčištená chodbička zamčená mříž

V neděli jsme ještě částečně bourali zídku do zvonu, ale Jarda již hbitě vyklízel chodbičku a samozřejmě natíral.

Zatím poslední akce proběhla 25.-27. května 2001 , informace dodám později neboť jsem se tentokrát nezúčastnil. Jen v kostce - byl vyklizen "kinosál" , natřen strop v levé střelecké místnosti a částečně nabíleny stěny.

Vláďa odmítl cestovat mezi R-S-65 a K-S-32 a tak bunkráci spali ve stanu před objektem.

Jak takový pionýrský tábor vypadá najdete na stránkách kolegy Šotoly