Mimořádná pracovní akce proběhla na objektu ve dnech 8.-10. srpna 2003

Plně jsme využili nabídku našeho souseda pana Melichara ( kterému tímto velmi děkujeme )a připojili objekt k jeho elektrické síti. Tomu předcházelo sehnání kabelu v délce, který by louku i les překlenul bez spojů. S pomocí firmy Draka Kabely jsme vyřešili i tento problém, takže na akci Cihelna 2003 jsme mohli přivítat návštěvníky v plně osvětleném objektu s funkční ventilací.

rozvaděč první vlaštovka svítíme

Ještě před přivítáním prvních návštěvníků jsme konečně pokřtili náš největší exponát. Využili jsme přítomnosti některých VIP osob a pověřili je tímto nesnadným úkolem.

Rovněž naši kolegové z Opavy nezaháleli a k tématu letošní Cihelny připravili expozici z objektu OP-S-18, který také využila německá armáda. Další den se již v brzkých ranních hodinách hrnuli návštěvníci, což někteří vítali, jiní méně...

     křest OP-S-18 radost od rána jak u koho 

   Protože jsme se nedokázali dohodnout, kdo pojede na generálku a kdo na akci, nakonec jsme muzeum na chvíli uzavřeli a jeli do Králík všichni. Tady jsou tedy obrázky z letošní Cihelny. Po návratu nás s Lišákem čekalo plné parkoviště a fronta před objektem, kterou jsme bohužel museli odbavit sami, neboť někteří ... jeli navštívit spřátelené objekty.

cihelna cihelna průvodci z VML parkoviště prohlídka

Naši uniformovaní průvodci sehráli pro návštěvníky i něco málo dynamických ukázek u objektu, kde se potvrdilo, že kdo se směje první, ten se směje nejlíp ... 

 

  vítězové a poražení

Neděli a pondělí jsme vzhledem k menší návštěvnosti využili ke zkrášlení objektu a jeho okolí. Tedy Jarda s Jeníkem s barvou a Jeník s lopatou. Doufáme, že strop přes zimu příliš neprorezne a obvodová překážka opět nezmizí pod vrstvou hnoje.

pokladna  pokladna překážka pokladna

Nápor návštěvníků pokračoval ještě další dny, kdy jsme chtěli na objektu chtěli původně odpočívat. Nakonec jsem tedy ve večerních hodinách sundal cedule a sejmul státní vlajku.

vlajka vlajka  

Tentokrát jsem u tohoto výkonu byl i zvěčněn ...

Tolik tedy MOBILIZACE CIHELNA 

příští společný víkend v KPO připadá na 27. - 28. září