První letošní akcí, kde jsme prezentovali Vojenské muzeum Lichkov, byla METROMODELMANIA 2003, kde jsme s kolegy z K-S-8 připravili stánek propagující celou KPO.

Mezi soutěžícími modely měl své želízko i velitel Jarda a kupodivu byl oceněn publikací ATENTÁT.

Zajímavostí jistě je, že některé modely se zabývají i pevnostní problematikou, jak ukazuje poslední obrázek.

stánek u vchodu soutěžní model odvoz zvonu

Na Velikonoce proběhlo veliké stěhování, neboť před prvním Společným víkendem KPO jsme museli navézt všechny exponáty, objekt uklidit a nejlépe ještě připravit nějakou novou expozici. Nakonec není tak úplně nová, jen se nám "Naši v poušti" poněkud rozrostli a to o celou ČSOB ( československou obrněnou brigádu ) a také o malé dioráma pouště ... Protože nám Krtkův táta přislíbil přeposlání bagru, zahájili jsme také čerpání diamantových příkopů, což je ta " nejsnadnější " věc, tedy když se povede nalít hadice, protože voda se pak čerpá i když jsme na pivu, když spíme a ráno je hotovo... Kdyby takhle šlo všechno ...

     úklid ČSOB diorama čerpání

   Prvního květnového - a ještě prodlouženého víkendu - se zúčastnili všichni, které znáte.  1.máj v nás starších evokoval určitý nápad, který jsme samozřejmě nemohli nerealizovat. Proběhl i malý závod na trase Praha - Roudnice, to abychom se stihli "vyzbrojit" , jedinou ztrátou tedy je jedna mlhovka, kterou jsem někde ztratil a v tom fofru to ani nezaregistroval.

No a tady nás máte, v podstatě také dobové uniformy, někteří návštěvníci nás i "dobově" zdravili...

osádka milicionář osvoboditel

V pozdních večerních hodinách dorazil slibovaný bagr, takže proběhlo vybagrování jednoho diamatového příkopu. Ten druhý zatím čeká, protože zatímco jsme byli na pivu a spali, tak se kupodivu nevyčerpal ...

  JCB 

Mistrovskou práci odvedl pan Málek z Boříkovic, který dle vlastních slov tuto práci nedělal poprvé. 

Pro případné zájemce uvádím kontakt p.malek@centrum.cz  

Druhý den nás tedy čekalo dočištění dna příkopu, zde je při práci zvěčněn i webmaster, to abyste viděli, že občas taky pracuji s něčím jiným než s klávesnicí...

atombordel webmaster 

V sobotu 3.května proběhla další výstava, tentokrát s mezinárodní účastí - FORT EXPO 2003 již tradičně v prostorách dělostřelecké tvrze Dobrošov. O místo v autě se losovalo, nakonec s námi jel Milan, takže jsme nemuseli mít strach z cizojazyčných návštěvníků.

Dobrošov expozice

Další prodloužený víkend jsme věnovali zkrášlování objektu. Nastala likvidace mechu, částečné odstranění porostu na záhozu a zabetonování části oprýskaných stěn.

mech Krtek opravy opravy

Tolik tedy za několik měsíců,

příští společný víkend v KPO připadá na 31.5. - 1.6. a jako vždy na Dětský den budou mít děti do 15 let vstup zdarma !!!